Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa BQL Dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng

(07:47 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   806_QD-UBNDsigned_20190405084046750.pdf