Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:49 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   40_KH-UBNDsigned_201903140404409350.pdf