Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019

(07:54 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   734_QD-UBNDsigned_201904021245259320.pdf