Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:01 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   47_KH-UBNDsigned_201904020751168010.pdf