Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:01 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   50_KH-UBNDsigned_201904040241298950.pdf