Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thành lập Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang

(08:02 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   186_QD-UBNDsigned_201901280728138080.pdf