Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:46 | 09/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   809_QD-UBNDsigned_201904050959318740 (1).pdf