Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

(14:03 | 19/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   65_KH-UBNDsigned_201904180119463740.pdf