Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố định mức, đơn giá san lấp mặt bằng bằng phương pháp bơm cát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:06 | 19/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   916_QD-UBNDsigned_201904180658312740.pdf