Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020

(11:33 | 23/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   68_KH-UBNDsigned_201904190643466230.pdf