Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thay thế Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh

(12:58 | 04/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   478_UBND-VHXHsigned_201904250923285050.pdf