Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(06:47 | 02/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   986_QD-UBNDsigned_201904261033549770.pdf