Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2019-2020

(09:11 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1029_QD-UBNDsigned_201905040511006800.pdf