Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(09:25 | 08/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1037_QD-UBNDsigned_201905070327313070.pdf