Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(10:14 | 14/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08_2019-QD-UBNDsigned_201905130517583390.pdf