Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" tỉnh Kiên Giang.

(09:37 | 06/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   60_KH-UBNDsigned_20190416071127260.pdf