Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch hành động công tác đối ngoại giai đoạn 2019 -2021.

(09:42 | 06/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   64_KH-UBNDsigned_201904170649598510.pdf