Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kê hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019.

(08:03 | 07/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   113_KH-TCTsigned_201906060202108420.pdf