Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:58 | 07/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   97_KH-UBNDsigned_201906060257334350.pdf