Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021", năm 2019

(08:12 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   86_KH-BCDsigned_201905040747494980.pdf