Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở".

(10:34 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   105_KH-UBNDsigned_201906140150171130.pdf