Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(11:01 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   12_2019-QD-UBNDsigned_201906130956402160.pdf