Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

(14:09 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1295_QD-UBNDsigned_201906100921305520.pdf