Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

(14:10 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1294_QD-UBNDsigned_20190610092007660.pdf