Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch về việc triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(17:33 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   106_KH-UBNDsigned_201906180405237570.pdf