Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

(17:51 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   109_KH-UBNDsigned_201906241006328370.pdf