Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc quy định bổ sung chấm điểm 02 đặc điểm "Đất đai" và "Chăn nuôi" trong Phiếu B rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị.

(10:27 | 09/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1784_QD-UBNDsigned_201908080832387280.pdf