Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(11:07 | 15/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   124_KH-UBNDsigned_201908090214195090.pdf