Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Về quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Hải đoàn 28; Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

(11:08 | 15/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1435_QCPH-UBND-V5HQ-CSB4-HD928-CCKNV5signed_201908071000312850.pdf