Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

(08:52 | 26/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2616_QD-UBNDsigned_201911250419566920.pdf