Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(08:54 | 26/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2623_QD-UBNDsigned_201911250421257170.pdf