Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(09:10 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2720_QD-UBNDsigned_20191130091727660.pdf