Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn an ninh, trật tự" năm 2019.

(15:26 | 11/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2751_QD-UBNDsigned_201912091029127440.pdf