Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kiên Giang.

(15:05 | 27/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   226_QD-HDSK.pdf