Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 681/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Thành do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 18/03/2020

(20:16 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   681-QD-UBND.pdf