Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 683/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Minh do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 18/03/2020

(20:20 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   682-QD-UBND.pdf