Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020

(23:05 | 21/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   721-QD-UBND.pdf