Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 55/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII (2020 - 2021) do Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật ban hành ngày 23/3/2020

(15:33 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   55-QD-BTC.pdf