Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh ban hành ngày 23/3/2020

(15:34 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   729-QD-UBND.pdf