Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 do UBND tỉnh ban hành ngày 23/3/2020

(15:36 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   730-QD-UBND.pdf