Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:57 | 04/05/2020)

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 1 năm 2020 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   72_KH-UBND.signed.pdf