Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang

(09:05 | 06/05/2020)

Quyết định số 93/QĐ-BVSTBCPN ngày 06/5/2020 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   93_QD-BVSTBCPN.signed.pdf