Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

(14:01 | 20/04/2020)

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   962_QD-UBND.pdf