Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:04 | 17/04/2020)

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   948_QD-UBND.pdf