Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quy định quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:04 | 21/05/2020)

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/20220 của UBND tỉnh về quy định quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07_2020_QD-UBND.signed.pdf