Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Dự án Điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

(10:36 | 15/05/2020)

Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1175_QD-UBND.signed.pdf