Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

(15:21 | 22/05/2020)

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   10_2020_QD-UBND.signed.pdf