Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh danh sách xây dựng nhà ở người có công với cách mạng, người nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:22 | 26/05/2020)

Quyết định 1243/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh sách xây dựng nhà ở người có công với cách mạng, người nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1243_QD-UBND.signed.pdf