Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

(10:38 | 03/06/2020)

Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1303_QD-UBND.signed.pdf