Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020

(09:04 | 16/06/2020)

Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1384_QD-UBND.signed.pdf